Google+

บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด  ผู้ผลิต สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ฉลากสินค้า และจำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด อุปกรณ์ระบบบาร์โค้ด

                   Wiseness System ผู้ผลิตและจำหน่าย STICKER BARCODE สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด  BARCODE SCANNER เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

                    รับผลิตฉลากสินค้าทุกแบบ ฉลากสินค้าห้องเย็น ฉลากสินค้ากันร้อน ฉลากสินค้ากันน้ำ รวมทั้งรับออกแบบโลโก้ แบบแพ็กเกจสินค้าตามความต้องการ

             

ด้วย ประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ทำให้ทางบริษัทมีความรู้ความสามารถที่จะให้บริการลูกค้า ซึ่งการให้บริการลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งที่ทาง บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด ยึดถือ และ ปฎิบัติมาโดยตลอด

สแกนเนอร์ บาร์โค้ด  _______________________________________________________________________

แฮนด์เฮลด์ คอมพิวเตอร์  _______________________________________________________________________

Visitors: 17,980