เกี่ยวกับบริษัท

 

     บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 24 มิถุนายน 2547 สถานที่ตั้ง เลขที่ 30 /479 ซอย นวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  10230

    1. Software

                    ทางบริษัทได้จัดการและพัฒนาซอร์ฟแวร์และ การออกแบบ อิมฟรีเม็นต์ที่เป็นมาตฐานสากล ระบบที่ออกแบบเป็นที่ยอมรับและเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยโซลูชั่นส์ ของเราประกอบด้วยระบบการจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติ (Inventory Menagement )ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ(Ware House Manament System) ระบบจัดการทรัพย์สิน(Fixed Asset Management) ระบบจัดการตรวจสอบในกระบวนการผลิต(WIP)ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เหมาะสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก,โรงงานผลิตสินค้า และ ธุรกิจการให้บริการระบบ Logistics โดยการรวมเอา เ ทคโนโลยีที่ใช้งานแบบมีสาย และไร้สายที่ ประเภท Barccode Reader Batch Therminal/WiFi/GPRS/Blutoothและ ระบบบาร์โค้ด ( Barcoding) พัฒนาร่วมกับระบบการจัดการคลังสินค้าที่เป็นหัวใจสำคัญของ การทำงานในระบบคลังสินค้า และยังบริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทีมงานสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบซอพแวร์ (Software development center) เพื่อการเพิ่มความสะดวก การเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ การลดต้นทุน และ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ครอบคลุมการทำงาน ระบบการจัดการคลังสินค้าการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า และกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    2. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด(Barcode Printer)เครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner Reader )
 
                    ทางบริษัท ยังได้ จัดจำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด  ไวซ เนส ซีสเต็มส์ ยัง ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์ Hardware ชั้นนำในโลก ที่จัดจำหน่ายในตลาดระบบบาร์โค๊ด ของบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ และ เทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่

 
    3. สติกเกอร์/ริบบอน (Sticker,Ribbon)

                    ทางบริษัทมีโรงงานผลิตสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด (Sticker barcode) ,ฉลากสินค้า โลโก้สินค้า (logo) และเป็นผู้จำหน่ายริบบอน (Ribbon) ที่มีคุณภาพ มีสินค้าให้เลือกหลายแบนด์ เป็นแบนด์ชั้นนำ มีหลากหลายชนิดให้เลือกเพื่อเหมาะสมกับชนิดกระดาษ อีกทั้งทางบริษัทยังมีบริการ พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด ทุกรูปแบบทุกชนิดทุกขนาดตามรูปแบบ Design Off Set ,Logo- Company ตามแบบที่ต้องต้องการของลูกค้า วัสดุที่ทางบริษัท มีไว้จัดจำหน่ายล้วนได้รับมาตรฐาน ISO9000-9002

 
    4. เครื่องบันทึกเวลา และควบคุมการเข้าออกประตู

                   ด้วยสินค้าและอุปกรณ์ ทีมีประสิทธิภาพในด้วนความปลอดภัยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ของบริษัทของท่าน อาทิเช่น  เรื่องควบคุมการเข้าออก และ บันทึกเวลาเข้า- ออกของพนักงาน ด้วยลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร (ProximityCard)เครื่องอ่านบัตรแบบบาร์โค้ดและแบบแถบแม่เหล็ก(MegnaticCard)กล้องทีวีวงจรปิดด้วยเทคโนทันสมัย

 

 

  "บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด มีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดี โดยที่การบริการที่ดีคืออุดมการณ์ของเราและยังบริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยช่างที่มีประสบการณ์ แก้ปัญหาได้ตรงจุด"

                                                                              

 

Visitors: 84,228