เนื้อกาวของสติ๊กเกอร์

 เนื้อกาวจะแบ่งประเภทออกดังนี้

 

                                        เนื้อกาวของสติ๊กเกอร์จะแยกได้ดังนี้

                        1. กาว P = เหมาะสำหรับกาวงานทั่วไป
                               2. กาว S = เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ที่ต้องการความเหนียวเป็นพิเศษ
                               3. กาว C = เหมาะสำหรับสติกเกอร์ที่ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่แช่อยู่ในห้องเย็น
                               4. กาว R = กาวรีมูฟเวเบิ้ล สามารถลอกออกและติดใหม่ได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวไว้บนพื้นผิว
                               5. กาว H = กาวเหนียวพิเศษคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการติดบนพื้นผิวที่มีความหยาบถึงหยาบมาก

Visitors: 84,228