เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพกพา

     เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพกพาเป็นที่นิยมและยอมรับ

          เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพกพา (Mobile Printer) สามารถปริ๊นสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด แล้วนำไปติดสินค้าได้ทันทีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพกพา ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะจะเคลื่อนย้ายลำบาก ขึ้นอยู๋กับหน้างานและจำนวนที่ต้องใช้ หาก ติดสินค้า ที่มีกาเปลี่ยนแปลง ราคา จำนวนไม่มากนั้นก็เหมาะกับการนำเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพานี้  ใช้งานคู่กับ แฮนด์เฮล (PDA) ในการเชื่อมต่อ ซิงค์ข้อมูล ระหว่างกัน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงราคา เหมือนกับที่ห้างใหญ่ๆนิยมใช้กันแพร่หลายดังนั้นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพกพานี้ จึงเป็นที่นิยมและมีความต้องการใช้อย่างแพร่หลาย ในทุกที่ทุกแห่ง
        ขอให้เรียกใช้ ไวชเนส ซิสเต็ม พร้อมให้บริการ


  • zebra printer mobile.png
    เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดแบบพกพายี่ห้อ ZEBRA เป็นที่นิยมมากในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน สะดวกในการพกพา พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา หรือลดรา...

  • tscpot.png
    เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด TSC แบบพกพา ใช้งานง่าย สามารถพิมพ์ได้ทันที โดยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Handheld เพื่อสั่งพิมพ์
Visitors: 84,229