Ribbon Wax

ribbon wax (ริบบอน แว็ซ)

ริบบอน ชนิดนี้ เหมาะกับการใช้พิมพ์กับสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน (TT) สติ๊กเกอร์ขาวด้าน (VL)
พิมพ์กับงานที่ไม่ต้องการให้หมึกมีความคงทนมากนัก เช่น ติดสินค้าขายตามห้างสรรพสินค้า ติดสินค้าขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต  ริบบอน แว็ซ ชนิดนี้ หากใช้ เล็บขูด หมึกที่พิมพ์ไว้จะเลือนจางได้
แต่หากใช้ติดสินค้าทั่วๆไปก็ เหมาะกับการใช้ ริบบอนชนิดนี้ เนื่องจากราคาไม่สูง ถูกกว่าริบบอนชนิดอื่นๆ
Visitors: 82,690