ระบบขายหน้าร้าน

           POS หรือ ระบบขายหน้าร้าน ปัจจุบัน ร้านค้าส่วนใหญ่ ก็จะนำระบบ POS เข้ามาจัดการในส่วนของการขายมากขึ้นจากระบบเดิม ที่ต้องใช้กระดาษจดบันทึกสิ่งต่างๆที่ขาย ซึ่งจะเสียเวลาเป็นอย่างมากในการ เรียกดูการสรุปยอดสินค้า จำนวนการขาย และ การดูสินค้าคงเหลือ ซึ่งระบบ POS นี้จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ร้านค้าใหญ่ๆ ที่มีการขายสินค้าเยอะ และมีสินค้าจำนวนมาก หากลูกค้าท่านใด ต้องการเปลี่ยนการขายจากระบบเดิม มาเป็น ระบบการขายแบบ POS สามารถโทรเข้ามาแจ้งความต้องการ ให้พนักงานของทางบริษัท แนะนำสินค้าและบริการได้ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับ ธุรกิจของลูกค้า.

  • JIVA XT-3015.jpg
    JIVA XT-3015 New slim design New 7th generation foldable base that allows JIVA XT Series to be configured into different configurations New 8th generation foldable base that integr...
Visitors: 86,406