เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

                    เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Printer barcode)

           ใช้ในงานพิมพ์สติ๊กเกอร์,บาร์โค้ด,ฉลากติดสินค้า,ติดอุปกรณ์ ติดสินค้าที่จำเป็นต้องมี serial number ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างเช่น  ร้านสะดวกซื้อ,ห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าจำนวนมาก บาร์โค้ดจึงมีบทบาทในการจัดการระบบการขายสินค้า เพื่อระบุรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และอื่นๆ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลิตสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พิมพ์ชื่อสินค้า พิมราคาสินค้า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นมีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น ทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบขนาดใหญ่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม และแบบพกพา เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับจำนวนการผลิต และ ขนาดของธุรกิจเพิ่มมูลค่าธุรกิจ คัาส่งผักผลไม้และอาหารด้วย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

           ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีการส่งสินค้าเกษตรออกจำหน่ายสู่ตลาดโลกเป็นอันดับต้นๆของโลก สินค้าการเกษตรจึงมีความสำคัญ แต่ลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรคือมีความบอบบาง ช้ำและเน่าเสียได้ง่าย การเก็บรักษาด้วยหีบห่อจึงสำคัญมาก การบรรจุหีบห่อที่แข็งแรงสวยงามเหมาะสมช่วยได้ ดังนั้นการระบุข้อมูลประเภทชนิดของสินค้าแต่ละตัวจึงจำเป็นมาก เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งระบบบาร์โค้ด สามารถช่วยให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาได้ ระบบบาร์โค้ดทำให้ง่ายต่อการขนส่ง การติดฉลากบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าแต่ละตัวจะช่วยให้ง่ายต่อการแยกประเภทสินค้า

          การเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจก็สามารถทำได้ เพราะเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีทั้งขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะสำหรับพื้นที่จำกัดและขนาดใหญ่สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความรวดเร็วและแข็งแรงคงทนสูงเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ช่วยพิมพ์กำกับ ฉลากยา ในโรงพยาบาลได้ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจสุขภาพได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยใช้งานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวผู้ป่วยโรคประจำตัวและประวัติการรักษา ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอัตโนมัติ มีความสะดวกแม่นยำ ช่วยให้ง่ายต่อการเบิกจ่ายยาที่มีความปลอดภัยสูง

          เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดใช้พิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติด สายรัดข้อมือผู้ป่วย  แต่ละรายแล้วใช้  เครื่องอ่านบาร์โค้ด  สแกนอ่านจะได้ข้อมูลของผู้ป่วยอย่างครบ ถ้วน แม้ในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติอยู่ก็ตามเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้ใน อุตสาหกรรมการขนส่งธุรกิจการขนส่งสินค้าต้องมีการจัดการข้อมูลที่มีรายละเอียดหลายด้านให้ถูกต้อง และต้องเชื่อมโยงภาคการผลิตและการกระจายสินค้าให้ครบวงจรได้ด้วย ดังนั้นการค้นหาข้อมูลต้องให้ได้รวดเร็วแม่นยำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ

          ทุกวันนี้ระบบคลังสินค้า โรงงานผลิต ผู้จัดจำหน่ายต่างเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเข้ามาช่วยพิมบาร์โค้ดเพื่อใช้เก็บข้อมูลสินค้าแต่ละชนิด ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการบริหาร ช่วยให้สามารถ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ได้อย่างมหาศาลอีกด้วย


 • tscprinter.jpg
  TSC BARCODE PRINTER เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดTSC TSC เทคโนโลยี Auto- ID เป็นผู้นำในการผลิต นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในความคงทน และ ความน่าเชื่อถือ ...

 • godex printer.jpg
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด Godex เป็นเครื่องพิมพ์ราคาไม่แพง ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับการพิมพ์บาร์โค๊ด ติดสินค้าทั่วๆไป

 • tec printer.jpg
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด TOSHIBA TEC เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดที่ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะมีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จักมาอย่างยาวนาน เชื่อถือได้ เหมาะกับง...

 • zebra printer.jpg
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด ZEBRA เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดชั้นนำในการ พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เน้นรุ่นใหญ่ๆ เหมาะกับ โรงงาน อุตสาหกรรม และ เครื่องพิมพ์แบบพกพาของ ZEBRA ก็ได้รับความนิยมกัน...

 • intermec printer.jpg
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด Intermec เป็นเครื่องพิมพ์แบรนด์ชั้นนำในการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด

 • datamax printer.jpg
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด DATAMAX เป็นเครื่องพิมพ์แบรนด์ชั้นนำในการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เน้นในส่วนของการพิมพ์ ระดับ โรงงานอุตสาหกรรม เน้นเป็นเครื่องรุ่นใหญ่E-Class™ Mark III = D...
Visitors: 86,403