Google+

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

                    เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (printer barcode) ใช้ในงานพิมพ์สติ๊กเกอร์,บาร์โค้ด,ฉลากติดสินค้า,ติดอุปกรณ์    ติดสินค้าที่จำเป็นต้องมี serial number ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างทั่วโลก อย่างเช่น  ร้านสะดวกซื้อ,ห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าจำนวนมาก ซึ่งบาร์โค๊ดจึงมีบทบาท ในการจัดการระบบการขายสินค้า เพื่อระบุรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และ อื่นๆ ซึ่ง เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญในการผลิต สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด พิมพ์ชื่อสินค้า พิมราคาสินค้า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้น มีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น ทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบขนาดใหญ่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม และแบบพกพา ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจำนวนการผลิต และ ขนาดของธุรกิจ

                  จะเห็นได้ว่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เป็นสิ่งสำคัญในงานผลิต สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวัน หาก ลูกค้าท่านไหน ยังไม่เคยได้ใช้มาก่อน และ มีความจำเป็นต้องใช้ เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด  เพื่อติดสินค้าของท่านในการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
                   "ทาง บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด ยินดีในการให้บริการแนะนำสินค้า ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านด้วยความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์โดยตรงของทางบริษัท"


 • tsc.png
  TSC BARCODE PRINTER เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดTSC TSC เทคโนโลยี Auto- ID เป็นผู้นำในการผลิต นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในความคงทน และ ความน่าเชื่อถือ ...

 • godex.png
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด Godex เป็นเครื่องพิมพ์ราคาไม่แพง ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับการพิมพ์บาร์โค๊ด ติดสินค้าทั่วๆไป

 • toshiba tec.png
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด TOSHIBA TEC เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดที่ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะมีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จักมาอย่างยาวนาน เชื่อถือได้ เหมาะกับง...

 • zebra.png
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด ZEBRA เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดชั้นนำในการ พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เน้นรุ่นใหญ่ๆ เหมาะกับ โรงงาน อุตสาหกรรม และ เครื่องพิมพ์แบบพกพาของ ZEBRA ก็ได้รับความนิยมกัน...

 • intermec1.png
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด Intermec เป็นเครื่องพิมพ์แบรนด์ชั้นนำในการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด

 • detamax.png
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด DATAMAX เป็นเครื่องพิมพ์แบรนด์ชั้นนำในการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เน้นในส่วนของการพิมพ์ ระดับ โรงงานอุตสาหกรรม เน้นเป็นเครื่องรุ่นใหญ่E-Class™ Mark III = D...

 • sato.png
  เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด SATO เป็นเครื่องพิมพ์แบรนด์ชั้นนำในการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด เป็นแบรนด์ของทางประเทศญี่ปุ่น นิยมใช้กันแพร่หลาย
Visitors: 24,498